We Choose Fun : Diesel Kick Ass League

   

Per al llançament de la seva nova col·lecció de calçat esportiu (sota l'eslògan "Not made for running, great for kicking asses"), Diesel va crear la "Diesel Kick Ass Competition", un event que es va realitzar en 7 localitzacions per tota la península per trobar els millors patejadors.

Vam construïr un moble portàtil que incloïa una càmera, un ordinador i una connexió a internet que es podia instal·lar ràpidament en qualsevol lloc.

Mitjançant l'ordinador, i una interfície molt àgil i visual, els usuaris es connectaven a Facebook i escollien l'amic al que volien donar una coça.

Després d'un conte enrere, es gravava la coça, que es pujava a la web i compartia al mur de Facebook de l'usuari i del seu amic. Des d'allà les coces es podien veure, tornar de forma virtual i/o votar per guanyar la competició.

 

 

·

Barcelona, Lisboa, Madrid, Valencia, 24/09/2010